radonsikring

Radonsikring

Radonsikring av utsatte hus, med sertifiserte arbeidere og godkjent membran.

radonsikring

Radonsikring

Radonsikring av utsatte hus, med sertifiserte arbeidere og godkjent membran.

Vi sikrer hus i alle størrelser

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er 3–14 % av alle lungekrefttilfeller forårsaket av radon. Risikoen varierer avhengig av hvor man bor. Statens strålevern anslår at ca. 300 lungekrefttilfeller per år forårsakes av radon fra norske boliger.

Enten det er et bolighus, næringseiendom eller store industribygg; vi gjør dem trygge for mennesker.

Produkter vi benytter

For mer informasjon, prisoverslag eller spørsmål rundt detaljer vedrørende ditt prosjekt, ta kontakt på mail, på post@mestertak.no, eller ring (+47) 74044680